Έγγραφα Εκτελωνισμού

Όσοι ασχολούνται με υπηρεσίες τελωνείου και εκτελωνισμού γνωρίζουν πως η διαδικασία εκκαθάρισης αποτελεί μια από τις πιο χρονοβόρες στον κλάδο των Logistics. Ωστόσο, δε χρειάζεται να είναι!

Το PaperEntry δίνει τη δυνατότητα τόσο στους εκτελωνιστές όσο και στις εταιρείες μεταφοράς φορτίου να προσπεράσουν τη διαδικασία και να καταχωρούν τα έγγραφα τους στο σύστημα εύκολα και κυρίως γρήγορα.

Το PaperEntry αποτελεί λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης, οι αλγόριθμοι του οποίου είναι σχεδιασμένοι για να μπορεί να αντλεί πληροφορίες από έγγραφα όπως:

Αφού ο χρήστης επιβεβαιώσει πως οι πληροφορίες αυτές “διαβάστηκαν” σωστά, το PaperEntry προχωράει στη διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής των πληροφοριών, εάν η εταιρεία επιθυμεί κάτι τέτοιο, ενώ το επόμενο βήμα είναι η αυτόματη καταχώρηση της πληροφορίας στο λογιστικό σύστημα με τη βοήθεια του RPA (Robotic Process Automation), δηλαδή του ρομπότ μας το οποίο έχει εκπαιδευτεί για να αντιγράφει τις κινήσεις του χρήστη στον υπολογιστή, αλλά με 99% μεγαλύτερη ταχύτητα.