Διαμεταφορείς / 3PLs

Οι εταιρίες που ασχολούνται με την εμπορία και διανομή προϊόντων διαχειρίζονται μεγάλο όγκο εγγράφων, όπως οι φορτωτικές, τα δελτία αποστολής και τιμολόγια αγορών. Η εξαγωγή σημαντικών δεδομένων από αυτά τα έγγραφα και η καταχώρηση τους στο σύστημα μηχανογράφησης/ERP της εταιρίας είναι μια κουραστική και χρονοβόρα διαδικασία η οποία κοστίζει ακριβά ενώ δεν έχει εξασφαλισμένη εγκυρότητα. Με τη χρήση του PaperEntry, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την εισαγωγή δεδομένων στη λογισμικό μηχανογράφησης σας κερδίζοντας έτσι χρόνο και απαραίτητους πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη της εταιρίας σας

To PaperEntry μπορεί να αντλήσει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Εκδότης Τιμολογίου (ΑΦΜ)
 • Ημερομηνία Έκδοσης
 • Αριθμός Τιμολογίου
 • Σημείο Παράδοσης (Υποκατάστημα)
 • Κωδικός Προϊόντος
 • Αξία Προϊόντος
 • Αριθμός/Πλήθος ΤΜΧ
 • Τύπος (Τεμάχιο, Κουτί, Παλέτα κ.ά.)
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
 • Καθαρή συνολική αξία σειράς
 • Συνολική αξία ΦΠΑ
 • Συνολικό κόστος σειράς
 • Συνολική Αξία Τιμολογίου
 • Συνολική Αξία Φόρου
 • Εκτελωνισμός

  Επειδή ο εκτελωνισμός απαιτεί προετοιμασία και υποβολή εγγράφων, η έλλειψη αυτοματισμού εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες στις εταιρίες.

  1. Χώρα προέλευσης
  2. Περιγραφή αγαθών
  3. Κόστος, ασφάλεια και αξία αγαθών (CIF)
  4. Αριθμός πρωτοκόλλου
  5. Το κατά προσέγγιση αναμενόμενο ποσό εκτελωνισμού
  6.  

   Η χειροκίνητη καταχώρηση αποτελεί κουραστική διαδικασία. Το PaperEntry είναι εδώ για να αναλάβει την καταχώρηση έγκυρα και αποτελεσματικά.

   Δημιουργία Αποστολής

   Η δημιουργία αποστολής αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του τομέα μεταφορών. Τόσο οι μεταφορείς όσο και οι πελάτες πρέπει να στείλουν τις πληροφορίες αποστολής μέσω email. Ένας μεγάλος όγκος δεδομένων αποστέλλεται όταν δημιουργείται ένα νέο φορτίο και θα εισαχθεί χειροκίνητα. Με την αυτοματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, κερδίζετε χρόνο, ενώ γλιτώνετε περιττά άγχη.

   Λογιστικά έγγραφα & Λογαριασμοί

   Η διαχείριση και καταχώρηση τιμολογίων αποτελεί μια κουραστική διαδικασία, καθώς οι επιχειρήσεις ασχολούνται με βουνά λογαριασμών, αποδείξεων και τιμολογίων καθημερινά.

    

   Με το PaperEntry μπορείτε να εξάγετε δεδομένα από τα τιμολόγια σας και να τα εισάγετε στο λογιστικό σας σύστημα. Τα έξοδα της εταιρείας σας καταχωρούνται αυτόματα και σε καθημερινή βάση στο λογιστικό σας σύστημα βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα εργασίας των υπαλλήλων σας προσφέροντας τους το χρόνο να ασχοληθούν με πιο ουσιαστικά ζητήματα.

    

   Το PaperEntry έχει τη δυνατότητα εξόρυξης δεδομένων από όλων των ειδών τα τιμολόγια και υποστηρίζει γλώσσες όπως Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Αραβικά και Γερμανικά.