Skip to main content
blog

Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Αυτοματοποίηση Δεδομένων το μέλλον

By 28/06/2022August 30th, 2023No Comments

H τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) είναι μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα που διαμορφώνει μια νέα τεχνολογική περίοδο κατά την οποία θα παρατηρηθεί αλματώδης βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των μηχανών, των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους.

Ένα από τα πολλά πεδία εφαρμογής που η τεχνητή νοημοσύνη έχει να παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη είναι η αναγνώριση και επεξεργασία εγγράφων. Η ικανότητα αντίληψης που αποκτά η μηχανή μέσω της εκπαίδευσης και επανάληψης, της προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα έναντι του ανθρώπινου νου, την δυνατότητα να επεξεργάζεται, να ταυτοποιεί και να συσχετίζει, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μέσα από ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων όπως λέξεις, προτάσεις, σχήματα κ.ά. Ο τύπος των αρχείων που μπορεί να επεξεργαστεί η μηχανή είναι εικόνες, pdf και άλλα.
Η εφαρμογή της παραπάνω λειτουργικότητας στην αναγνώριση πληροφοριών μέσα από διαφορετικά είδη αρχείων, που διακινούνται σε καθημερινή βάση, όπως συμβόλαια, παραστατικά αγορών, τιμολόγια δαπανών, φορτωτικές, δελτία αποστολής έχει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στο ποσοστό επιτυχίας αναγνώρισης όσο και στην ακρίβεια της πληροφορίας που τελικά αντλείται. Σήμερα πολλές εταιρίες εμπιστεύονται λύσεις που βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών καταχώρησης των παραστατικών τους στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας τους ελαχιστοποιώντας την απαίτηση χειροκίνητων καταχωρήσεων και βελτιώνοντας την ποιότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται.

Ουσιαστικά, οι λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης τείνουν να αντικαταστήσουν τις χειροκίνητες διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων και να εξαλείψουν τα λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της καταχώρησης. Η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει υψηλή ακρίβεια και μειώνει ζητήματα όπως η αντιγραφή και απώλεια δεδομένων ή η παραπληροφόρηση.

Γιατί είναι η Αυτοματοποίηση Δεδομένων το μέλλον;

Σύμφωνα με έρευνες, μέχρι το 2024 ο συνολικός κύκλος εργασιών της αγοράς λογισμικών αναγνώρισης και επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση ΑΙ φαίνεται να αγγίζουν τα $3.84 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους η Αυτοματοποιημένη Καταχώρηση Δεδομένων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και το Λογισμικό PaperEntry θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά αυτή.

Τι είναι το PaperEntry;

Το PaperEntry αποτελεί προϊόν της Deep Cognition και σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτόματης εξόρυξης πληροφοριών από παραστατικά έχοντας αντιμετωπίσει επιτυχώς διαφορετικά προβλήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες μικρών και μεγάλων εταιριών.

Η Deep Cognition είναι ο κατασκευαστής του Deep Learning Studio (DLS) Platform που χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 45 χιλιάδες προγραμματιστές. Τo DLS είναι μια καινοτόμα βιβλιοθήκη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης μέσα από την οποία, όποιος επιθυμεί, μπορεί να αναπτύξει τις δικές του εφαρμογές.

Πως δουλεύει;

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης οι μηχανές μπορούν πλέον να συνθέσουν μέσω μίμησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να αναπτύξουν στοιχειώδη ευφυΐα, μέσω της μάθησης από την επανάληψη. Συνεπώς, η αναγνώριση πληροφοριών από δομημένα και μη, έγγραφα βασίζεται στην εκπαίδευση της μηχανής να αντιλαμβάνεται συσχετισμούς δεδομένων ώστε να καταλήγει στα σωστά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η αναγνώριση και η δημιουργία συσχετισμών μεταξύ μοτίβων και λέξεων που έχουν την ίδια σημασία, σε συνδυασμό, με την εκμάθηση του τρόπου επιλογής, μεταξύ δύο συσχετισμών διαφορετικής αξίας, του συσχετισμού με τη μεγαλύτερη αξία βάσει της λίστας κριτηρίων που θέτει ο εκάστοτε χρήστης, αποτελεί τον τρόπο λειτουργίας του PaperEntry.

Επεξεργασία Δεδομένων

Κάθε πληροφορία που εντοπίζεται στο έγγραφο μπορεί να συνδεθεί προγραμματιστικά με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία όπως σχήματα, λέξεις, προτάσεις, κωδικούς κ.ά. διαμορφώνοντας μια άλλη συνθήκη διαχείρισης των πληροφοριών μιας εταιρίας. Η διαχείριση δεδομένων που προκύπτουν μέσα από έγγραφα χρησιμοποιώντας εξελιγμένα τεχνολογικά μοντέλα επεξεργασίας και διαχείρισης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία σε μικρές και μεγάλες εταιρίας να αξιοποιήσουν άμεσα και με μεγάλη εγκυρότητα κρίσιμες πληροφορίες σχετικές με την επιχειρησιακή και εμπορική τους λειτουργία. Παράλληλα, η μείωση του χρόνου που αναλώνουν σήμερα οι εταιρίες για τη χειροκίνητη καταχώρηση των παραστατικών τους αποτελεί παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς εκσυγχρονίζουν μια διαδικασία μικρής αξίας στη παραγωγικής διαδικασία, δημιουργώντας την ίδια στιγμή αξία στις ίδιες τις εταιρίες.

Εγκυρότητα και ασφάλεια

Η εφαρμογή Αυτοματοποιημένης Καταχώρησης Δεδομένων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης PaperEntry έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων ενώ παράλληλα ο τρόπος επεξεργασίας και διασταύρωσης της ορθότητας των αποτελεσμάτων εξασφαλίζουν την μέγιστη εγκυρότητα τους. Οι πολλαπλοί έλεγχοι που ακολουθούν επί των οριστικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώνουν και την ακρίβεια τους.

Αύξηση Παραγωγικότητας

Η Αυτοματοποιημένη Καταχώρηση Δεδομένων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης διευκολύνει την καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων κι επιπλέον βελτιώνει άμεσα τη λειτουργικότητα της επιχείρησης σας.

Εξασφαλίζει πως:

  • Μειώνει τα λάθη από τη χειροκίνητη καταχώρηση
  • Μειώνει η γραφειοκρατία και εξοικονομεί χρήματα
  • Βελτιώνει τη διαύγεια των διαδικασιών
  • Επισπεύδει τις διαδικασίες

Μειώνοντας τα λάθη που προκαλούνται από τη χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στη σύναψη και βελτίωση των σχέσεων με τους συνεργάτες σας και στην προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους ήδη υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας.

Γιατί να επιλέξω το PaperEntry;

Το PaperEntry είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με διαφορετικούς τύπους αρχείων. Τα έγγραφα μπορεί να λαμβάνονται μέσα από e-mail, κοινόχρηστους φακέλους ή μέσω API.
Το PaperEntry εγγυείται όλες τις παραπάνω δυνατότητες καθώς επίσης την ασφάλεια των πληροφοριών σας.

Leave a Reply

USA