Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας. Τα πάντα, από τη διανομή των αγαθών από τον προμηθευτή στον κατασκευαστή μέχρι την παράδοση στον τελικό παραλήπτη της αλυσίδας, περιλαμβάνουν έναν τεράστιο όγκο παραστατικών και καταχώρησης τους.

 

Κάποια σημαντικά αρχεία τα οποία απασχολούν την εφοδιαστική αλυσίδα είναι:

 • Δελτίο Αποστολής / Προτιμολόγιο
 • Τιμολόγιο αγοράς
 • Κατάλογος συσκευασίας
 • Φορτωτική (BOL)
 • Πιστοποιητικό Ανάλυσης (Πιστοποιητικό Επιθεώρησης)
 • Πιστοποιητικό Ασφάλισης
 • Πιστοποιητικό Προέλευσης
 • Άδεια Εξαγωγής
 • Όροι Πώλησης
 •  

  Η χειροκίνητη καταχώρηση τέτοιου όγκου πληροφοριών αποτελεί χρονοβόρα κι επιρρεπή σε σφάλματα διαδικασία. Οι διαχειριστές χρειάζονται έγκυρα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για την εταιρεία τους.

   

  Εδώ έρχεται και «κουμπώνει» το PaperEntry. Το PaperEntry αποτελεί λογισμικό που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για την αυτόματη καταχώρηση των πληροφοριών που βρίσκονται στα παραστατικά σε σημαντικά λιγότερο χρόνο και με εξασφαλισμένη εγκυρότητα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εστιάσετε τους πόρους σας σε πιο επικερδείς δραστηριότητες.