Λογιστικά Γραφεία / Λογιστήρια Εταιρειών

Οι επιχειρήσεις ασχολούνται καθημερινά με στοίβες λογαριασμών, αποδείξεις και τιμολόγια σε καθημερινή βάση, κάνοντας τη διαχείριση τιμολογίων και πληρωμών μια αποθαρρυντική διαδικασία.

 

Με το PaperEntry μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα από έγγραφα και να τα περάσετε εύκολα και γρήγορα στο Λογιστικό σας σύστημα / ERP. Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πού πηγαίνουν τα χρήματα σας και πού βρίσκονται αυτοματοποιώντας τις λειτουργίες AP.

 

Το PaperEntry μπορεί να εξορύξει πληροφορίες από δομημένα και μη έγγραφα και αρχεία και λειτουργεί σε διάφορες γλώσσες όπως Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Αραβικά και Γερμανικά.

 

Το PaperEntry διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων κάνοντας την πιο γρήγορη, πιο απλή και πιο οικονομική, είτε συμπληρώνει μια φόρμα τελωνείου είτε επεξεργάζεται ένα τιμολόγιο. Αυτό θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε όλα τα τιμολόγια και τους λογαριασμούς σας, να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας εγκαίρως διατηρώντας παράλληλα ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας.