Πιστοποιημένοι Εκτελωνιστές

Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν τον εκτελωνισμό αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστιο όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών των διάφορων κρατών, με τις διατυπώσεις να αλλάζουν με μεγάλη συχνότητα. Είναι οι εταιρίες οι οποίες ελέγχουν εάν το φορτίο εισαγωγής βαδίζει σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για να μπορέσει να εισέλθει στη χώρα χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, παρέχουν στους πελάτες τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν τη θέση τους στην κορυφή του κλάδου.

 

Για να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός, απαιτούνται κάποια από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Λίστα δασμών
 • Πιστοποιητικό Χώρας Προέλευσης
 • Λογαριασμός μεταφορικών
 • Τιμολόγιο προ-φόρων
 • Εμπορικό τιμολόγιο
 • Λογαριασμός φορτωτικής
 • Τιμολόγιο άφιξης
 • Χώρα προέλευσης
 • Περιγραφή αγαθών
 • Κόστος, ασφάλεια και αξία αγαθών
 • Αριθμός πρωτοκόλλου
 • Το κατά προσέγγιση αναμενόμενο ποσό εκτελωνισμού
 •  

  Το PaperEntry αυτοματοποιεί τις διαδικασίες καταχώρησης των παραπάνω εγγράφων, βοηθώντας στην αυτοματοποίηση των δεδομένων πιο γρήγορα, πιο έγκυρα και πιο οικονομικά. Με τον αυτοματισμό κερδίζετε χρόνο και μπορείτε να επενδύσετε στη σύναψη νέων πελατειακών σχέσεων, ή στην ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων.