Skip to main content

Λίγα λόγια για την Αλυσίδα Καταστημάτων Quiko Mega Pet

Η Quiko Mega Pet είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των pet shop. Ιδρύθηκε το 2003 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει 11 φυσικά καταστήματα και online shop.  Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Βόρεια Ελλάδα.

quicko mega pet parntership with paperentry.gr

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Αλυσίδα Quiko Mega Pet

H αγορά των Pet Shops αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό κλάδο. Απαιτεί από τις εμπορικές εταιρίες που έχουν μερίδιο στην αγορά, διαρκή εγρήγορση και σημαντικές επενδύσεις.

Σε ένα περιβάλλον με αυτά τα χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη των εταιριών οφείλει να γίνεται πάνω σε στέρεες βάσεις που δεν επηρεάζουν τα εμπορικά πλεονεκτήματα των εταιριών.

Στη προκειμένη περίπτωση η επέκταση του δικτύου των φυσικών καταστημάτων της Quiko MegaPet οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εισερχόμενων παραστατικών αγορών. Κατά συνέπεια προέκυψε επιβάρυνση του διοικητικού κόστους του τμήματος του λογιστηρίου. Παράλληλα έγινε ακόμη πιο αισθητή η ανάγκη για ενημέρωση των αποθεμάτων, τόσο σε επίπεδο κεντρικής αποθήκης όσο και σε επίπεδο καταστημάτων.

Η Quiko Mega Pet εντοπίζοντας εγκαίρως την ανάγκη για άμεση και ταχύτερη καταχώρηση των παραστατικών αγορών που λάμβανε, επέλεξε να επενδύσει στη Τεχνητή Νοημοσύνη(AI). Υιοθέτησε τη λύση του PaperEntry με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας, καταχώρησης και αρχειοθέτησης των εισερχόμενων παραστατικών αγοράς.

Οι 5 λύσεις στα προβλήματα του Quiko Mega Pet με την Τεχνητή Νοημοσύνη του PaperEntry.

Για την Quiko Mega Pet σήμερα το λογισμικό του PaperEntry λειτουργεί ως ένας υπάλληλος του τμήματος λογιστηρίου. Ένας αυτόνομος υπάλληλος που αναλαμβάνει την αυτόματη καταχώρηση των παραστατικών, δίχως να επηρεάζεται από το πλήθος τους και την πολυπλοκότητας τους.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι o χρόνος για την καταχώρηση των παραστατικών στο ERP της Quiko Mega Pet έχει μειωθεί κατά 90%. Την ίδια στιγμή, ο χρόνος απασχόλησης των υπαλλήλων με τη διαχείριση των εισερχόμενων παραστατικών έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. 

Τέλος, η άμεση και έγκυρη ενημέρωση του ERP βοηθάει την διοίκηση να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Αυτό με τη σειρά του μειώνει το έμμεσο κόστος που συνδέεται με τη διανομή των προϊόντων τόσο στους τελικούς πελάτες όσο και στα καταστήματα του δικτύου.

Ακολουθεί λίστα με 5 προβλήματα που έλυσε οριστικά η Αλυσίδα καταστημάτων Quiko Mega Pet

  • Διαχείριση άνω των 1.000 εισερχόμενων παραστατικών κάθε μήνα (και την δυνατότητα εύκολης επέκτασης όποτε προκύψει ανάγκη),
  • 90% ταχύτερη καταχώρηση των παραστατικών,
  • 95% μείωση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων στη καταχώρηση των παραστατικών,
  • 99% εγκυρότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται στο ERP,
  • βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης χωρίς εξάρτηση από ανθρώπινους πόρους, εκπαιδεύσεις και ρίσκο αποχώρησης υπαλλήλων.

Λίγα λόγια για το PaperEntry

Το PaperEntry είναι ένα λογισμικό αναγνώρισης και εξόρυξης δεδομένων από  παραστατικά (Τιμολόγια Αγορών, Τιμολόγια Εξόδων,  ‘Έγγραφα Εκτελωνισμού,  Φορτωτικές, Δελτία Αποστολής) και αυτόματης καταχώρησης στο λογισμικό/ μηχανογράφηση κάθε εταιρείας.

Χρησιμοποιεί Generative AI και μπορεί να αυτοματοποιήσει την επίπονη και χρονοβόρα εργασία της καταχώρησης δεδομένων.

Το λογισμικό είναι εύκολο στη χρήση. Σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη ζωή των πελατών του. Mπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις σημερινές αλλά και τις αυριανές ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Χάρη στο Paperentry τώρα μπορείτε να:

  • αυτοματοποιήσετε τις εργασίες εισαγωγής παραστατικών έως και 100 φορές πιο γρήγορα και να γλυτώσετε χρόνο στους εργαζόμενους σας για άλλες πιο παραγωγικές διαδικασίες.
  • έχετε 99,9% λιγότερα λάθη στην εισαγωγή δεδομένων, σε σχέση με την χειροκίνητη εισαγωγή παραστατικών.
  • εξοικονομήσετε σημαντικούς πόρους για την επιχείρηση σας.
  • μειώσετε το οικολογικό  αποτύπωμα της επιχείρησης σας με τη ΜΗ χρήση χαρτιού. 

Κλείσε σήμερα ένα ραντεβού και μάθε πως το paperentry.gr μπορεί να βοηθήσει και τη δική σου επιχείρηση.

Powered by Utilize

Δημοφιλή άρθρα


Follow us