Skip to main content

H τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) είναι μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα. Καθιερώνει μια νέα εποχή κατά την οποία παρατηρείται αλματώδης βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των μηχανών, των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της αναγνώρισης & επεξεργασίας εγγράφων.

Ένα από τα πολλά πεδία εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης είναι και η αναγνώριση και επεξεργασία εγγράφων.

Η ικανότητα αντίληψης που αποκτά η μηχανή μέσω της εκπαίδευσης και επανάληψης, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα έναντι του ανθρώπινου νου. Την δυνατότητα να επεξεργάζεται, να ταυτοποιεί και να συσχετίζει. Σε ελάχιστο χρόνο, επεξεργάζεται ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως λέξεις, προτάσεις, σχήματα κ.ά.

Ο τύπος των αρχείων που μπορεί να επεξεργαστεί η μηχανή είναι εικόνες, pdf και άλλα.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά είδη αρχείων, όπως συμβόλαια, παραστατικά αγορών, τιμολόγια δαπανών, φορτωτικές, δελτία αποστολής. Έχει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στο ποσοστό επιτυχίας αναγνώρισης όσο και στην ακρίβεια της πληροφορίας που τελικά αντλείται.

Σήμερα πολλές εταιρίες εμπιστεύονται λύσεις που βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών καταχώρησης των παραστατικών τους στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας τους. Έτσι ελαχιστοποιούν την απαίτηση χειροκίνητων καταχωρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται.

Ουσιαστικά, οι λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης αντικαθιστούν τις χειροκίνητες διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων. Παράλληλα εξαλείψουν τα λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της καταχώρησης.

Η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει υψηλή ακρίβεια και μειώνει ζητήματα όπως η αντιγραφή και απώλεια δεδομένων ή η παραπληροφόρηση.

To μέλλον της αυτοματοποίησης δεδομένων είναι ήδη εδώ

Σύμφωνα με έρευνες, το 2024 ο τζίρος της αγοράς λογισμικών ΑΙ αναγνώρισης και επεξεργασίας δεδομένων θα αγγίξει τα $3.84 δις.

Όπως αναφέρει η PWC η καταχώρηση δεδομένων με ΑΙ, παρέχει πρωτόγνωρες δυνατότητες μείωσης των λαθών και του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Τι είναι το PaperEntry;

Το PaperEntry είναι προϊόν της Utilize που εκπροσωπεί την Deep Cognition. Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αυτόματης εξόρυξης πληροφοριών από παραστατικά. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς διαφορετικά προβλήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες μικρών και μεγάλων εταιριών.

Η Deep Cognition είναι επίσης ο κατασκευαστής του Deep Learning Studio (DLS). Μιας πλατφόρμας που χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 45 χιλιάδες προγραμματιστές.

Τo DLS είναι μια καινοτόμα βιβλιοθήκη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από αυτή όποιος το επιθυμεί, μπορεί να αναπτύξει τις δικές του εφαρμογές.

Πώς δουλεύει

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης οι μηχανές μπορούν πλέον να συνθέσουν μέσω μίμησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μπορούν να αναπτύξουν στοιχειώδη ευφυΐα, μέσω της μάθησης από την επανάληψη.

Συνεπώς, η αναγνώριση πληροφοριών από δομημένα και μη έγγραφα, βασίζεται στην εκπαίδευση της μηχανής. Εκπαιδεύεται να αντιλαμβάνεται συσχετισμούς δεδομένων, ώστε να καταλήγει στα σωστά συμπεράσματα.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια  αναγνώρισης και δημιουργίας συσχετισμών (μοτίβων, λέξεων κλπ), ο χρήστης μπορεί να θέσει μια λίστα κριτηρίων.  Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό να συσχετίζει τα κριτήρια επιλογής και να λαμβάνει υπόψη μόνο ότι του ζητήθηκε.

Επεξεργασία Δεδομένων

Κάθε πληροφορία που εντοπίζεται στο έγγραφο, μπορεί να συνδεθεί προγραμματιστικά με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία όπως σχήματα, λέξεις, προτάσεις, κωδικούς κ.ά.

Έτσι διαμορφώνεται μια ξεχωριστή συνθήκη διαχείρισης των πληροφοριών για κάθε εταιρία.

Τα δεδομένα που προκύπτουν, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις. Τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν άμεσα και με μεγάλη εγκυρότητα κρίσιμες πληροφορίες σχετικές με την επιχειρησιακή και εμπορική λειτουργία τους.

Παράλληλα, μειώνεται θεαματικά ο χρόνος που αναλώνουν σήμερα οι εταιρίες για τη χειροκίνητη καταχώρηση των παραστατικών τους. Αυτό επιτρέπει στους εργαζόμενους να ασχοληθούν με άλλες πιο παραγωγικές διαδικασίες και τις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τους πόρους τους.

Πληροφορίες που λαμβάνει το PaperEntry

Εγκυρότητα και ασφάλεια

Το PaperEntry έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων. Παράλληλα ο τρόπος επεξεργασίας και διασταύρωσης της ορθότητας των αποτελεσμάτων εξασφαλίζει την μέγιστη εγκυρότητα τους.

Οι πολλαπλοί έλεγχοι που ακολουθούν επί των οριστικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώνουν και την ακρίβεια τους.

Αύξηση Παραγωγικότητας

Η Αυτοματοποιημένη Καταχώρηση Δεδομένων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης διευκολύνει την καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον βελτιώνει άμεσα τη λειτουργικότητα της επιχείρησης σας.

  • Μειώνει τα λάθη από τη χειροκίνητη καταχώρηση
  • Μειώνει τη γραφειοκρατία και εξοικονομεί χρόνο και χρήματα
  • Βελτιώνει τη διαύγεια των διαδικασιών
  • Επισπεύδει τις εσωτερικές διαδικασίες

Μειώνοντας τα λάθη που προκαλούνται από τη χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων, κερδίζεται περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στα ουσιωδέστερα. Στη σύναψη και βελτίωση των σχέσεων με τους συνεργάτες σας. Στην προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους ήδη υπάρχοντες πελάτες και συνεργάτες σας.

Γιατί να επιλέξω το PaperEntry;

Το PaperEntry είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με διαφορετικούς τύπους αρχείων. Τα έγγραφα μπορεί να λαμβάνονται μέσα από e-mail, κοινόχρηστους φακέλους ή μέσω API.
Το PaperEntry εγγυείται όλες τις παραπάνω δυνατότητες καθώς επίσης την ασφάλεια των πληροφοριών σας.


Άλλα δημοφιλή άρθρα


Follow us